Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Kawka (Corvus monedula)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
świętokrzyskie
Numer drogi:
786
Data obserwacji:
2018-11-06
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
inne
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
Dodatkowy opis:
nieużytki, ogrody przydomowe. Wzdłuż jednej strony drogi bezbarwne ekrany dźwiękochronne.
Obserwator:
Magdalena Lewińska
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna