Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Sierpówka (Streptopelia decaocto)
Liczba:
1
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
podkarpackie
Numer drogi:
9
Data obserwacji:
2018-11-01
Czas zdarzenia:
kilka dni
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
inna droga
rów
Obserwator:
Karol
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna