Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Szop pracz (Procyon lotor)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
zachodniopomorskie
Numer drogi:
126
Data obserwacji:
2018-08-31
Czas zdarzenia:
nieznany
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
las/park/sad
teren podmokły
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
Obserwator:
Macsob
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna