Nasze drogi przemierzają miliony pojazdów, a intensywność ruchu drogowego wzrasta z roku na rok. Powszechną i smutną konsekwencją tego zjawiska są kolizje pojazdów ze zwierzętami. Nie wiemy ile zwierząt ginie na drogach w Polsce, wiemy jednak, że jest to liczba ogromna. Ograniczenie skali zjawiska jest możliwe, wymaga jednak dobrego rozpoznania problemu w oparciu o systematycznie gromadzone dane. Niniejsza strona powstała z myślą o rejestrowaniu przypadków kolizji drogowych ze zwierzętami. Jest skierowana do wszystkich zainteresowanych osób, umożliwia wpisywanie obserwacji oraz ich samodzielne przeglądanie, a docelowo służy poszukiwaniu rozwiązań ograniczających liczbę kolizji i skalę śmiertelności zwierząt. Zapraszamy do korzystania ze strony.

Uprzedzamy, że strona zawiera zdjęcia martwych zwierząt

Ostatnie obserwacje

Gatunek Gromada Obserwator Data obserwacji Data dodania  
Łoś (Alces alces) Ssaki Internet 2016-09-12 2016-10-24 więcej
Łoś (Alces alces) Ssaki Internet 2016-09-16 2016-10-24 więcej
Ropucha szara (Bufo bufo) Płazy Mikołaj K 2016-10-24 2016-10-24 więcej
Bogatka (Parus major) Ptaki Mikołaj K 2016-10-23 2016-10-24 więcej
Ropucha szara (Bufo bufo) Płazy Mikołaj K 2016-10-22 2016-10-24 więcej
Grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus) Płazy Mikołaj K 2016-10-19 2016-10-24 więcej
Nieoznaczony Ptaki elf_zielony 2016-10-20 2016-10-24 więcej
Sarna (Capreolus capreolus) Ssaki Raintek 2016-04-12 2016-10-24 więcej
Lis (Vulpes vulpes) Ssaki Karol 2016-10-22 2016-10-22 więcej
Lis (Vulpes vulpes) Ssaki Chlido 2016-10-22 2016-10-22 więcej

Ostatnie wiadomości

Szwedzkie doświadczenia z kolizjami drogowymi z udziałem łosi.

Zdarzenia drogowe z udziałem ssaków kopytnych stanowią rosnące zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, generują straty ekonomiczne oraz populacyjne wśród zwierząt we wielu krajach na świecie. W Szwecji liczba kolizji drogowych z udziałem kopytnych wzrosła w ciągu ostatnich 30 lat wielokrotnie. Przyczynami są zarówno wzrost natężenia ruchu drogowego, jak i większa liczebność zwierzyny.

Statystyki

Liczba obserwacji

4577

Liczba gatunków

148

Liczba ofiar

7300

Liczba obserwatorów

111