Nasze drogi przemierzają miliony pojazdów, a intensywność ruchu drogowego wzrasta z roku na rok. Powszechną i smutną konsekwencją tego zjawiska są kolizje pojazdów ze zwierzętami. Nie wiemy ile zwierząt ginie na drogach w Polsce, wiemy jednak, że jest to liczba ogromna. Ograniczenie skali zjawiska jest możliwe, wymaga jednak dobrego rozpoznania problemu w oparciu o systematycznie gromadzone dane. Niniejsza strona powstała z myślą o rejestrowaniu przypadków kolizji drogowych ze zwierzętami. Jest skierowana do wszystkich zainteresowanych osób, umożliwia wpisywanie obserwacji oraz ich samodzielne przeglądanie, a docelowo służy poszukiwaniu rozwiązań ograniczających liczbę kolizji i skalę śmiertelności zwierząt. Zapraszamy do korzystania ze strony.

Uprzedzamy, że strona zawiera zdjęcia martwych zwierząt

Ostatnie obserwacje

Gatunek Gromada Obserwator Data obserwacji Data dodania  
Uszatka (Asio otus) Ptaki Morinellus 2016-07-22 2016-08-25 więcej
Uszatka (Asio otus) Ptaki Morinellus 2016-01-28 2016-08-25 więcej
Kuna domowa (Martes foina) Ssaki Morinellus 2016-06-11 2016-08-25 więcej
Jenot (Nyctereutes procyonoides) Ssaki Morinellus 2016-08-19 2016-08-25 więcej
Jeż (Erinaceus sp.) Ssaki Morinellus 2016-08-20 2016-08-25 więcej
Kuna leśna (Martes martes) Ssaki Morinellus 2016-08-20 2016-08-25 więcej
Borsuk (Meles meles) Ssaki Morinellus 2016-08-15 2016-08-25 więcej
Zaskroniec (Natrix natrix) Gady Mustela 2016-08-24 2016-08-25 więcej
Lis (Vulpes vulpes) Ssaki Morinellus 2016-08-15 2016-08-25 więcej
Kuna (Martes sp.) Ssaki Morinellus 2016-08-15 2016-08-25 więcej

Ostatnie wiadomości

Tempo zanikania ofiar kolizji drogowych

Infrastruktura drogowa może oddziaływać niekorzystnie na żywotność populacji zwierząt poprzez bezpośrednią śmiertelność czyli ograniczanie liczebność osobników, utratę i fragmentację siedlisk lub stwarzając barierę prowadzącą do odosobnienia poszczególnych populacji. Śmiertelność drogowa jest jednym z bardziej znanych i widocznych czynników wpływających na populacje zwierząt. Każdego roku giną na drogach miliony zwierząt należących do różnych grup systematycznych. Rozpoznanie zjawiska wymaga systematycznego gromadzenia danych dotyczących przypadków kolizji drogowych ze zwierzętami. Badania tego typu obarczone są często pewnym błędem wynikającym z niedostatecznej wykrywalności ofiar, co w rezultacie skutkuje zaniżeniem uzyskanych wyników.

Statystyki

Liczba obserwacji

4160

Liczba gatunków

148

Liczba ofiar

6784

Liczba obserwatorów

108