Nasze drogi przemierzają miliony pojazdów, a intensywność ruchu drogowego wzrasta z roku na rok. Powszechną i smutną konsekwencją tego zjawiska są kolizje pojazdów ze zwierzętami. Nie wiemy ile zwierząt ginie na drogach w Polsce, wiemy jednak, że jest to liczba ogromna. Ograniczenie skali zjawiska jest możliwe, wymaga jednak dobrego rozpoznania problemu w oparciu o systematycznie gromadzone dane. Niniejsza strona powstała z myślą o rejestrowaniu przypadków kolizji drogowych ze zwierzętami. Jest skierowana do wszystkich zainteresowanych osób, umożliwia wpisywanie obserwacji oraz ich samodzielne przeglądanie, a docelowo służy poszukiwaniu rozwiązań ograniczających liczbę kolizji i skalę śmiertelności zwierząt. Zapraszamy do korzystania ze strony.

Uprzedzamy, że strona zawiera zdjęcia martwych zwierząt

Ostatnie obserwacje

Gatunek Gromada Obserwator Data obserwacji Data dodania  
Szczur wędrowny (Rattus norvegicus) Ssaki PrzemekS 2017-02-23 2017-02-23 więcej
Czyż (Spinus spinus) Ptaki PrzemekS 2017-02-23 2017-02-23 więcej
Uszatka (Asio otus) Ptaki PrzemekS 2017-02-23 2017-02-23 więcej
Wodnik (Rallus aquaticus) Ptaki PrzemekS 2017-02-23 2017-02-23 więcej
Borsuk (Meles meles) Ssaki Mustela 2017-02-21 2017-02-23 więcej
Lis (Vulpes vulpes) Ssaki PrzemekS 2017-02-22 2017-02-22 więcej
Lis (Vulpes vulpes) Ssaki PrzemekS 2017-02-22 2017-02-22 więcej
Zając szarak (Lepus europaeus) Ssaki PrzemekS 2017-02-22 2017-02-22 więcej
Sroka (Pica pica) Ptaki PrzemekS 2017-02-22 2017-02-22 więcej
Uszatka (Asio otus) Ptaki PrzemekS 2017-02-22 2017-02-22 więcej

Ostatnie wiadomości

Światowa mapa bezdroży.

Drogi przyczyniają się do fragmentacji krajobrazu i siedlisk przyrodniczych, inicjują proces kolonizacji i zajmowania przez człowieka niedostępnych wcześniej obszarów zaburzając funkcjonowanie ekosystemów. Ostatnie rozległe obszary bezdroży na ziemi obejmują swymi granicami kluczowe ostoje bioróżnorodności i zapewniają szereg usług ekosystemowych o znaczeniu globalnym.

Statystyki

Liczba obserwacji

4873

Liczba gatunków

152

Liczba ofiar

7666

Liczba obserwatorów

117