Nasze drogi przemierzają miliony pojazdów, a intensywność ruchu drogowego wzrasta z roku na rok. Powszechną i smutną konsekwencją tego zjawiska są kolizje pojazdów ze zwierzętami. Nie wiemy ile zwierząt ginie na drogach w Polsce, wiemy jednak, że jest to liczba ogromna. Ograniczenie skali zjawiska jest możliwe, wymaga jednak dobrego rozpoznania problemu w oparciu o systematycznie gromadzone dane. Niniejsza strona powstała z myślą o rejestrowaniu przypadków kolizji drogowych ze zwierzętami. Jest skierowana do wszystkich zainteresowanych osób, umożliwia wpisywanie obserwacji oraz ich samodzielne przeglądanie, a docelowo służy poszukiwaniu rozwiązań ograniczających liczbę kolizji i skalę śmiertelności zwierząt. Zapraszamy do korzystania ze strony.

Uprzedzamy, że strona zawiera zdjęcia martwych zwierząt

Ostatnie obserwacje

Gatunek Gromada Obserwator Data obserwacji Data dodania  
Dzik (Sus scrofa) Ssaki czarnopysk 2017-07-20 2017-07-25 więcej
Krzyżówka (Anas platyrhynchos) Ptaki czarnopysk 2017-07-20 2017-07-25 więcej
Szpak (Sturnus vulgaris) Ptaki czarnopysk 2017-07-16 2017-07-25 więcej
Lis (Vulpes vulpes) Ssaki czarnopysk 2017-07-16 2017-07-25 więcej
Lis (Vulpes vulpes) Ssaki czarnopysk 2017-07-09 2017-07-25 więcej
Mazurek (Passer montanus) Ptaki czarnopysk 2017-06-22 2017-07-25 więcej
Gołąb miejski (Columba livia f. urbana) Ptaki czarnopysk 2017-07-25 2017-07-25 więcej
Kos (Turdus merula) Ptaki Avocet 2017-07-24 2017-07-25 więcej
Ropucha zielona (Bufotes viridis) Płazy Avocet 2017-07-24 2017-07-25 więcej
Mazurek (Passer montanus) Ptaki Avocet 2017-07-24 2017-07-25 więcej

Ostatnie wiadomości

Jeże na drogach.

Drogi i towarzysząca im infrastruktura stwarzają istotną barierę dla migracji i dyspersji zwierząt, będąc jednocześnie źródłem śmiertelności dla wielu z nich. Mimo to część zwierząt przekracza drogi, a pobocza pełnią również funkcję szlaków dyspersji dla niektórych gatunków, zwłaszcza tych wykorzystujących środowiska ekotonowe, jak np. jeże, zwiększając tym samym ryzyko wystąpienia kolizji.

Statystyki

Liczba obserwacji

7037

Liczba gatunków

165

Liczba ofiar

11681

Liczba obserwatorów

131