Nasze drogi przemierzają miliony pojazdów, a intensywność ruchu drogowego wzrasta z roku na rok. Powszechną i smutną konsekwencją tego zjawiska są kolizje pojazdów ze zwierzętami. Nie wiemy ile zwierząt ginie na drogach w Polsce, wiemy jednak, że jest to liczba ogromna. Ograniczenie skali zjawiska jest możliwe, wymaga jednak dobrego rozpoznania problemu w oparciu o systematycznie gromadzone dane. Niniejsza strona powstała z myślą o rejestrowaniu przypadków kolizji drogowych ze zwierzętami. Jest skierowana do wszystkich zainteresowanych osób, umożliwia wpisywanie obserwacji oraz ich samodzielne przeglądanie, a docelowo służy poszukiwaniu rozwiązań ograniczających liczbę kolizji i skalę śmiertelności zwierząt. Zapraszamy do korzystania ze strony.

Uprzedzamy, że strona zawiera zdjęcia martwych zwierząt

Ostatnie obserwacje

Gatunek Gromada Obserwator Data obserwacji Data dodania  
Żaby zielone (Pelophylax esculentus complex) Płazy Avocet 2016-09-30 2016-09-30 więcej
Nieoznaczony Ssaki Avocet 2016-09-30 2016-09-30 więcej
Łoś (Alces alces) Ssaki PrzemekS 2016-09-16 2016-09-29 więcej
Łoś (Alces alces) Ssaki PrzemekS 2016-09-29 2016-09-29 więcej
Jeż (Erinaceus sp.) Ssaki barto 2016-09-28 2016-09-29 więcej
Rudzik (Erithacus rubecula) Ptaki PrzemekS 2016-09-26 2016-09-28 więcej
Zając szarak (Lepus europaeus) Ssaki PrzemekS 2016-09-26 2016-09-28 więcej
Kuna (Martes sp.) Ssaki PrzemekS 2016-09-26 2016-09-28 więcej
Lis (Vulpes vulpes) Ssaki PrzemekS 2016-09-26 2016-09-28 więcej
Lis (Vulpes vulpes) Ssaki tmaszkal 2016-09-25 2016-09-28 więcej

Ostatnie wiadomości

Zalecana prędkość pojazdów w porze nocnej – na przykładzie doświadczeń z Tasmanii.

Jednym z rozwiązań zmniejszających ryzyko występowania kolizji drogowych ze zwierzętami może być ograniczenie prędkości pojazdów na wybranych odcinkach dróg. Jednak aby środek ten był skuteczny, zalecana prędkość musi pozostawiać kierowcy odpowiedni margines czasu niezbędny na dostrzeżenie zwierzęcia i wyhamowanie pojazdu.

Statystyki

Liczba obserwacji

4490

Liczba gatunków

148

Liczba ofiar

7177

Liczba obserwatorów

110