Nasze drogi przemierzają miliony pojazdów, a intensywność ruchu drogowego wzrasta z roku na rok. Powszechną i smutną konsekwencją tego zjawiska są kolizje pojazdów ze zwierzętami. Nie wiemy ile zwierząt ginie na drogach w Polsce, wiemy jednak, że jest to liczba ogromna. Ograniczenie skali zjawiska jest możliwe, wymaga jednak dobrego rozpoznania problemu w oparciu o systematycznie gromadzone dane. Niniejsza strona powstała z myślą o rejestrowaniu przypadków kolizji drogowych ze zwierzętami. Jest skierowana do wszystkich zainteresowanych osób, umożliwia wpisywanie obserwacji oraz ich samodzielne przeglądanie, a docelowo służy poszukiwaniu rozwiązań ograniczających liczbę kolizji i skalę śmiertelności zwierząt. Zapraszamy do korzystania ze strony.

Uprzedzamy, że strona zawiera zdjęcia martwych zwierząt

Ostatnie obserwacje

Gatunek Gromada Obserwator Data obserwacji Data dodania  
Chomik europejski (Cricetus cricetus) Ssaki arecky 2017-08-10 2017-08-15 więcej
Chomik europejski (Cricetus cricetus) Ssaki arecky 2017-08-10 2017-08-15 więcej
Puszczyk (Strix aluco) Ptaki arecky 2017-08-10 2017-08-15 więcej
Zając szarak (Lepus europaeus) Ssaki Monika P. 2017-08-15 2017-08-15 więcej
Jeż (Erinaceus sp.) Ssaki Monika P. 2017-08-15 2017-08-15 więcej
Borsuk (Meles meles) Ssaki mk 2017-08-15 2017-08-15 więcej
Borsuk (Meles meles) Ssaki barutko 2017-08-14 2017-08-15 więcej
Lis (Vulpes vulpes) Ssaki barutko 2017-08-14 2017-08-15 więcej
Gołąb miejski (Columba livia f. urbana) Ptaki barutko 2017-08-14 2017-08-15 więcej
Jeż (Erinaceus sp.) Ssaki barutko 2017-08-14 2017-08-15 więcej

Ostatnie wiadomości

Jeże na drogach.

Drogi i towarzysząca im infrastruktura stwarzają istotną barierę dla migracji i dyspersji zwierząt, będąc jednocześnie źródłem śmiertelności dla wielu z nich. Mimo to część zwierząt przekracza drogi, a pobocza pełnią również funkcję szlaków dyspersji dla niektórych gatunków, zwłaszcza tych wykorzystujących środowiska ekotonowe, jak np. jeże, zwiększając tym samym ryzyko wystąpienia kolizji.

Statystyki

Liczba obserwacji

7373

Liczba gatunków

165

Liczba ofiar

12056

Liczba obserwatorów

133