Wiadomości

2016-12-19 17:46:00

Przekształcenia krajobrazu i ich wpływ na występowanie kolizji drogowych ze zwierzętami.

W ciągu ostatnich 20 lat powstało wiele publikacji naukowych opisujących postępujący proces antropogenicznych zmian krajobrazu. Niewiele jednak publikowano prac omawiających wpływ przekształceń krajobrazu w aspekcie historycznym na występowanie zdarzeń drogowych ze zwierzętami (ZDZ). Poniżej prezentujemy zwięzły zarys wyników badań w zakresie czasowo-przestrzennych zmian struktury krajobrazu pomiędzy rokiem 1950 a 2012 i ich wpływu na występowanie ZDZ na terenie Republiki Czeskiej.

2016-11-30 17:44:00

Obserwatorzy Rejestru uczestnikami nauki obywatelskiej.

Monitoring śmiertelności zwierząt na drogach to przedsięwzięcie wymagające sporego nakładu czasu niezbędnego do uzyskania odpowiedniej ilości danych na użytek eksperymentu. Z tego względu badania dotyczące kolizji drogowych ze zwierzętami to najczęściej projekty o lokalnym zasięgu i niewielkiej skali. Nauka obywatelska umożliwia pozbycie się części barier, zarówno w zakresie środków, jak i ilości dostępnych danych.

2016-10-23 20:42:00

Szwedzkie doświadczenia z kolizjami drogowymi z udziałem łosi.

Zdarzenia drogowe z udziałem ssaków kopytnych stanowią rosnące zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, generują straty ekonomiczne oraz populacyjne wśród zwierząt we wielu krajach na świecie. W Szwecji liczba kolizji drogowych z udziałem kopytnych wzrosła w ciągu ostatnich 30 lat wielokrotnie. Przyczynami są zarówno wzrost natężenia ruchu drogowego, jak i większa liczebność zwierzyny.

2016-09-05 08:21:00

Wskazówki do opisu środowiska w promieniu 50 m od miejsca kolizji.

Szanowni Użytkownicy Rejestru,

w maju 2016 wprowadziliśmy kilka poprawek w formularzu obserwacji, które usprawniły działanie naszego serwisu i ułatwiły wprowadzanie danych. Otrzymujemy jednak sygnały, że wciąż  pojawiają się wątpliwości przy opisie środowisk wokół miejsca kolizji. Zauważamy je także w procesie weryfikacji niektórych wpisów. W celu ograniczenia niejasności podajemy niżej dodatkowe wyjaśnienia, a przede wszystkich w formie  odnośnika przedstawiamy przykłady, które mogą posłużyć za wskazówkę podczas wpisywania obserwacji. Przykłady są zaczerpnięte wprost z Rejestru, pokazują miejsce kolizji oraz poprawne (tj. zgodne z przyjętymi założeniami) kategorie środowiska i struktur krajobrazu w otoczeniu  tego miejsca.