Wiadomości

2019-01-09 10:00:00

Nowy Rok

Na początku każdego roku losujemy wśród zarejestrowanych Obserwatorów cenny upominek książkowy w uznaniu za współudział w tworzeniu i rozbudowie bazy "Zwierzęta na Drodze". Podtrzymując nasz zwyczaj również w tym roku wylosowana została jedna osoba, która otrzyma atrakcyjną nagrodę książkową, a do trzech pierwszych Obserwatorów z największą liczbą obserwacji trafi drobny upominek. A więc tym razem generator liczb losowych (losowe.pl) wybrał użytkownika KB, do którego powędruje "Atlas płazów i gadów Polski" (2018) autorstwa Zbigniewa Głowacińskiego i Piotra Sury. Pozostałe upominki otrzymają użytkownicy PrzemekS, Avocet oraz barutko. Wszystkim Obserwatorom życzymy pomyślności i spełnienia w nowym roku!

Koordynatorzy

"Zwierzęta na Drodze"

2018-12-24 14:05:00

Wesołych Świąt!

Wszystkim Obserwatorom oraz Sympatykom Rejestru życzymy pogodnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia, aby nie zabrakło czasu na chwilę refleksji oraz spotkanie z bliskimi, a w Nowym Roku wielu niezapomnianych chwil w terenie, owocnych pomysłów oraz siły i cierpliwosci na ich realizację. Aby nasze drogi stawały się coraz bezpieczniejsze zarówno dla zwierząt, jak i nas, ich użytkowników - życzą Koordynatorzy "Zwierzęta na Drodze".

2018-11-27 07:50:00

Kilka dróg dużych czy wiele mniejszych?

Wraz z rosnącym stopniem urbanizacji na świecie oraz postępującym przyrostem ludności poszukiwanie rozwiązań ograniczających antropogeniczny wpływ na bioróżnorodność ma fundamentalne znaczenie. Typowymi zjawiskami towarzyszącymi tym procesom są wzrost zagęszczenia dróg oraz natężenia ruchu drogowego, a ich odpowiednie zarządzanie ma priorytetowe znaczenie dla ochrony bioróżnorodności.

2018-10-09 11:05:00

Wrzesień – przegląd obserwacji.

We wrześniu wpłynęło do Rejestru 207 obserwacji, z tego ponad połowa dotyczyła ssaków, a ptaki stanowiły blisko ¼ wszystkich obserwacji. Do wartych odnotowania należały obserwacje kuropatwy Perdix perdix (N=25; obs. PrzemekS), wydry Lutra lutra (N=34;obs. Tomasz Raczyński), żubra Bison bonasus (N=4; obs. PrzemekS) oraz rzadko rejestrowanych, jako ofiary kolizji drogowych, nietoperzy Pipistrellus sp. (N=12; obs. elf_zielony).